Wintrackmasten

Noord-West 380 kV wordt gebouwd met een nieuw type mast: Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en heeft als groot voordeel dat de draden er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding fysiek minder ruimte inneemt doordat de magneetvelden kleiner zijn. Ook geeft de verbinding landschappelijk een rustiger beeld.

De masten staan in de lengterichting gemiddeld zo’n 350 meter uit elkaar en zijn ongeveer 55 meter hoog. Hoe hoog masten precies zijn en hoe ver ze uit elkaar staan, hangt ook van de omgeving af. Zo moeten masten aan de kant van een rivier vaak hoger zijn, zodat schepen veilig onder de verbinding door kunnen.